Projekt AIS

ARKEOLOGI I

STRANDZONEN

PROJEKTET ARKEOLOGI I STRANDZONEN

Ett arkeologiskt rekreations och upplevelselandskap

drivs av Eke Hembygdsförening


Ett öppet, välvårdat, lättillgängligt och vandringsvänligt landskap, med alla spåren av vår äldre historia tydligt framträdande, röjda och synliga, där många är arkeologiskt undersökta, restaurerade och illustrativa, med belysande information om människans skapande av historien. Kontinuerligt pågående arkeologiska undersökningar genomförs för att skapa en form av ”arkeologisk park”, där ny kunskap varje år gör att miljön ständigt utvecklas.

Arkeologiskt rekreations och kunskapslandskap i form av ett flertal kulturstigar utgående från ett antal noder längs kuststräckan, sammanbundna med såväl längs med kusten sammanhållande leder mellan noderna, som ett antal skilda nerfarter till särskilda startpunkter som utgångspunkter för rekreation i det arkeologiska landskapet.

Upptäck

projektet

Klicka på bilderna