Hem

Välkommen till Arendus.

Den gemensamma nämnaren i vår verksamhet är det historiska landskapet. De spår som människor har lämnat kvar i landskapet, det är spår som vi hjälper till att hitta, dokumentera, försöka förstå men också skydda och utveckla. Vi är ett oberoende konsultföretag inom kulturmiljövården och med mer än 30 års verksamhet inom fältet bistår vi företag, myndigheter och enskilda med att gräva ut, inventera, dokumentera och värdera kulturmiljön i samband med skilda former av exploateringar. Vi ser kulturarvet som en självklar resurs i god samhällsutveckling och samverkar med företag, organisationer och myndigheter för att skapa attraktiva kulturmiljöer.

Uppdragsarkeologi

 

Vi åtar oss uppdrag i hela den arkeologiska ärendekedjan med såväl utredningar som arkeologiska förundersökningar och undersökningar. Vi gör planeringsunderlag inför arkeologiska undersökningar och arbetar efter devisen att kulturmiljön ska komma in så tidigt som möjligt i planprocessen.

 

Läs mer

Landskapsanalyser och fysisk planering

 

Vi utför miljökonsekvensbeskrivningar och tar fram planeringsunderlag för hantering av kulturmiljövärden i samband med exploateringsprojekt och kan också erbjuda stöd åt beställare av arkeologiska undersökningar där samordning, projektkoordinering och kontroll av arkeologiska undersökningar ingår.

 

Läs mer

Nyheter:

2017-03-14

Hemmesta centrum i Värmdö kommun expanderar och planer pågår att utveckla nya bostadsområden och vägar. Vi har fått i uppdrag att utföra en analys av kulturvärden och en arkeologisk utredning som underlag för det kommande beredningsarbetet. Ett arbete som vi ser mycket fram emot!

2017-11-01

I början av november så inleder vi en arkeologisk undersökning av en skadad grav i Norrlanda på mellersta Gotland. Graven är skadad vid breddning av en skogsväg.

Arkeologikurser

 

Inom ramen för Gotland Archaeological Field School anordnar vi grävkurser på engelska. Främst är de anpassade för internationella studenter men vi har också haft en del svenska studenter genom åren. Den svenska grävkursen har i lite olika skepnader bedrivits i mer än 25 år och här tar vi i mån av plats även emot tillfälliga kursdeltagare som vill "pröva-på".

 

Läs mer

Färjeleden 5

621 58 VISBY

 

Tel: 070-597 96 04 (Christian)

Tel: 070-311 80 32 (Dan)

E-post: info@arendus.se

Gillar du oss? Besök oss gärna i andra kanaler

Copyright 2017 © All Rights Reserved