GIS och 3D skanning

GIS och 3D skanning

Arendus har stor erfarenhet av användingen av geografiska informationssystem (GIS) i samband med vårt dagliga arbete. Vi använder oss av programmet Quantum GIS för att dokumentera, digitalisera, arkivera och analysera vår data.

 

Vid större infrastrukturprojekt använder vi GIS för att skapa kunskapsunderlag, utföra landskaps- och kulturmiljöanalyser samt för att presentera och leverera resultat till våra kunder. Vi har erfarenhet av att arbeta med ett flertal filformat och datakällor för att skapa heltäckande bilder över både större och mindre områden.

 

Tillsammans med detta använder vi även GIS som en källa till kunskap och som dokumenteringsverktyg genom hela den antikvariska processen. Vid förfrågan levererar vi alltid GIS data till våra kunder.

 

 

Arendus arbetar även just nu med att utveckla sin kompetens inom 3D skanning. Vi har tillgång till laserskanner vilken vi använder för att skanna och publicera arkeologiska fynd.

 

Detta är ett led i vår grundsyn om det tillgängliga och hållbara kulturarvet. 3D skanning av föremål tillåter analyser över internet, en ny form av dokumentering och arkivering av föremål samt en spridning av kulturarv och arkeologisk data till större delar av samhället.

 

Det djurhuvudformiga spännet till höger är en av våra skannade föremål och kommer från utgrävningarna vid hamn- och handelsplatsen Fröjel på Gotlands västra kust.

 

Kontakta gärna oss för förfrågningar eller mer information.

Färjeleden 5

621 58 VISBY

 

Tel: 070-597 96 04 (Christian)

Tel: 070-311 80 32 (Dan)

E-post: info@arendus.se

Gillar du oss? Besök oss gärna i andra kanaler

Copyright 2018 © All Rights Reserved