Hem

Fosfatanalyser

xx

Vi har eget labb och lång erfarenhet av att använda och utföra fosfatanalyser. Isaritmkarta och shape-fil följer med analysresultatet utan extra kostnad.

 

VÄLKOMMEN TILL ARENDUS.

Den gemensamma nämnaren i vår verksamhet är det historiska landskapet. De spår som människor har lämnat kvar i landskapet, det är spår som vi hjälper till att hitta, dokumentera, försöka förstå men också skydda och utveckla. Vi är ett oberoende konsultföretag inom kulturmiljövård och med mer än 30 års verksamhet inom fältet bistår vi företag, myndigheter och enskilda med att inventera, dokumentera och värdera kulturmiljön i samband med skilda former av exploateringar. Vi ser kulturarvet som en resurs i samhällsutveckling och samverkar med företag, organisationer och myndigheter för att skapa attraktiva kulturmiljöer.

NYHETER:

Uppdragsarkeologi

 

Vi åtar oss uppdrag i hela den arkeologiska ärendekedjan med såväl arkeologiska för- och slutundersökningar samt utredningar

 

Digitala lösningar för en hållbar kulturvård

 

Arendus utvecklar just nu sin kompetens inom 3D-skanning. Tillsammans med vår vardagliga användning av GIS skapar vi beständigt och hållbart material för kulturmiljövården och framtiden.

 

Vi på Arendus arbetar mot ett hållbart och förmedlingsvänligt kulturarv. Det beyder en ständig strävan att utveckla vår egen kompetens och för att finna nya kanaler av förmedling.

 

Till vänster syns en av de 3D skanningar över arkeologiska föremål som vi för tillfället arbetar med.

 

 

2017-02-16

Dan Carlsson har nyligen publicerat en rapport om frågan om bete på utmarken på Gotland under äldre tid, med särskild betoning på Othem socken och File gård. Rapporten kan laddas ner från vår hemsida genom följande länk.

2016-09-07

Nu är det klart att Strängnäs kommun valt Arendus som en av sina ramavtalsleverantörer avseende kulturmiljöutredningar för åren 2017-2018. Vi ser redan fram emot ett spännande samarbete.

2016-10-10

Vi genomför just nu en arkeologisk utredning för Örebro kommun inför arbetet med en ny detaljplan för ett planområde i den västra delen av Örebro stad.

Landskapsanalyser och fysisk planering

xx

Förutom arkeologiska undersökningar och inventeringar så hjälper vi också till med konsekvensutredningar och landskapskaraktärisering för att utvecklingsprojekt ska hamna rätt och gå smidigt.

 

ARENDUS AB

Färjeleden 5

621 58 VISBY

 

Christian: 070-597 96 04

Dan: 070-311 80 32

info@arendus.se

Organisationsnummer:

556907-4411

 

Plusgiro

65 60 57-7

Socialt

Gillar du oss? Besök oss gärna i andra kanaler

Copyright 2017 © All Rights Reserved